Persbericht

Studenten Zuyd Hogeschool ontwerpen sport en spel container tijdens hackathon.

Sittard, 16 oktober 2017

Op 25 en 26 oktober gaan 25 studenten van de opleiding Commercieel Management tij-dens een hackathon aan de slag om de ultieme sport en spel unit te ontwerpen voor de sociale onderneming Eco-Units. In 2 dagen tijd worden de studenten uitgedaagd om met vernieuwde, realiseerbare ideeën te komen. Het doel is om van een gerecyclede zeecontainer een sport en spel unit te ontwerpen die een duurzame bijdrage kan leveren aan de sociale cohesie en biodiversiteit in (achterstands)wijken.

Hackathon
Een hackathon is een evenement waarbij mensen samenkomen om een probleem op te lossen. Binnen een vastgesteld aantal uur rollen er bruikbare ideeën uit deze pressure cooker. Een ideale manier om innovatie te forceren! Roy Broersma, profielcoordinator: “De studenten van Zuyd hogeschool gaan tijdens de hackathon de sociale onderneming Eco-Units verder helpen met de ontwikkeling van hun sport en spel units. We willen de studenten uitdagen om “out of the box” te denken, maar ze dienen tijdens de eindpresentatie wel een haalbaar en realiseerbaar plan te presenteren”. Een hackathon is een vernieuwde leermethode die Hogeschool Zuyd al vaker met succes heeft gebruikt om ondernemers te ondersteunen met o.a. productinnovaties. Tijdens de hackathon zijn vertegenwoordigers van de provincie Limburg, gemeente Sittard en gemeente Venlo aanwezig, om zich te laten informeren over deze nieuwe leermethode en uiteraard de eindpresentatie.

Sport en spel containers
Het bedrijf Eco-Units gebruikt de studenten hackathon voor het verder ontwikkelen van hun sport en spel Eco-Unit. Leon Gerrits van Eco-Units: “De sport en spel Eco-Units worden o.a. gebruikt voor plaatsing in (achterstands)wijken, bij scholen of jeugdcentra als ondersteunen voor de wijk- en sportcoaches. Gemeenten en woningcorporaties hebben behoefte aan innovaties die de sociale cohesie tussen bevolkingsgroepen verbeterd. De sport en spel
Eco-Units kunnen hierin voor de kinderen en hun ouders een mooie bijdrage leveren. We hopen dat de studenten met vernieuwende ideeën komen zodat wij de sport en spel Eco-Units nog verder kunnen professionaliseren. We zouden ze dan zelfs kunnen gaan inzetten voor bijvoorbeeld de nieuwe campagne TeamUp van War child, Unicef Nederland en Save the Children”.

Zuyd Hogeschool
Zuyd Hogeschool heeft ondernemerschap hoog in het vaandel staan. Kartrekker daarin is de opleiding Commercieel Management, daartoe ook geaccrediteerd door het NVAO met het “Bijzonder Kenmerk Ondernemen”. Daarnaast hebben de Sittardse faculteiten Commercieel/Financieel Management en Management en Recht de beschikking over de Zuyd Labs. In deze labs staat experimenteren met nieuwe werkvormen en innovatie centraal, en staan studenten nog dichter in contact met de praktijk. Dit wordt gevoed door de ambitie van Zuyd Hogeschool om studenten een praktijkgerichte leeromgeving aan te bieden. De Zuyd Labs zijn een samenwerking tussen Zuyd Hogeschool en de gemeente Sittard-Geleen en bestaan uit 4 onderdelen; Zuyd Innovation en Entrepreneur-ship Lab (hier zal ook de hackathon plaatsvinden), Zuyd Legal Lab, HR Business Lab en het Fin-Tech Lab. Het construct van de Zuyd Labs fungeert daarnaast als een one-stop shop voor ondernemers waar zij terecht kunnen met een breed scala aan vragen waarbij de ambitie is om deze vragen samen met studenten op te lossen.

Eco-Units
De sociale onderneming Eco-Units gebruikt gerecyclede zeecontainers om nieuwe, sociale en groene faciliteiten in de (versteende) buitenruimte te creëren. De units worden verbouwd in sociale werkplaatsen door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De units ondersteunen de lokale flora en fauna, klimaatadaptatie en sociale cohesie op bedrijventerreinen, in woonwijken of tijdens festivals en evenementen. Het productassortiment bestaat uit groene fietsenstallingen (met zonnepanelen en oplaadpunten), kleine relax- en werk units, opberg units en schuiloverkappingen voor bijvoorbeeld natuurgebieden of langs sportvelden. De Eco-Units bieden een betere, gezondere en socialere leefomgeving voor mens en natuur.

Einde persbericht