PERSBERICHT

BIJzondere mensen van KanDoen succesvol van start met bijenhotels voor Eco-Units

Venlo, 7 november 2017
De eerste commerciële houtverwerkings opdracht van KanDoen op de nieuwe locatie De Vossener in Blerick is succesvol afgerond. De enthousiaste werknemers van KanDoen maken in opdracht van de sociale onderneming Eco-Units ecologische bijenhotels. Deze bijenhotels zorgen voor nest- en overwinteringsplekken voor solitaire bijen die hard nodig zijn, aangezien bijen zwaar worden bedreigd. Door de bijenhotels te produceren in de speciale KanDoen houtwerkplaats wordt de dagbesteding voor de medewerkers leuker, duurzamer en afwisselender ingevuld. Daarnaast kan Eco-Units kwalitatief hoogwaardige bijenhotels aan haar klanten leveren mét sociale impact.

Werkzaamheden
Als sociale onderneming werkt Eco-Units samen met verschillende sociale werkplaatsen, en nu dus ook met KanDoen. Baer Hendrix, werkaanjager / accountmanager KanDoen van de gemeente Venlo: “Sinds 2017 zijn de werkzaamheden van voorheen de WAA ondergebracht bij de gemeente. We zijn druk doende om opdrachten voor de medewerkers te verkrijgen. Dit kunnen verschillende werkzaamheden zijn zoals productiewerk, inpak werkzaamheden of post sorteren. Voor de houtafdeling hebben we met de productie van bijenhotels voor Eco-Units nu een interessante opdracht binnen. Maar we zijn altijd op zoek naar nieuwe opdrachten, dus bent u een ondernemer en benieuwd wat KanDoen voor uw bedrijf kan betekenen, neem dan contact met ons op.”.

Prettige samenwerking
Leon Gerrits van Eco-Units: “We zijn erg tevreden over de prettige samenwerking, zowel met de BIJzondere medewerkers Laurens en Wil die vol enthousiasme de bijenhotels maken als ook met de deskundige werkbegeleiding van Hans Hoex vanuit KanDoen. We vinden het namelijk belangrijk dat iedereen mee kan doen in onze maatschappij. KanDoen integreert mensen in de samenleving door middel van werk. Samen maken wij het mogelijk dat deze mensen volwaardig aan het werk kunnen, daar waar het hen op eigen kracht (nog) niet lukt.”.

Bijenhotels
Bijenhotels of insectenhotels zijn kunstmatige nestplaatsen die uit allerlei natuurlijke materialen zijn opgebouwd. De bijenhotels bieden schuil- en nestgelegenheid en overwinteringsmogelijkheden, niet alleen aan solitaire bijen maar ook aan andere nuttige insecten. Het is zeer belangrijk om de bijen te ondersteunen. Bijen en andere bestuivende insecten zijn van cruciaal belang voor het leven op aarde. Zonder hen geen fruit, tomaten, aubergines en paprika. De provincie Limburg ondersteunt de bij met de campagne “Limburgers BIJeen voor bijen”. Het plaatsen van bijenhotels in woonwijken, parken en op bedrijventerreinen is, naast extra bloemrijke beplanting, een manier om de bijen te helpen.

KanDoen
KanDoen bemiddelt en begeleidt buurtbewoners bij het meedoen met (onbetaald) werk in de eigen buurt. Speciaal voor mensen die om verschillende redenen wat extra ondersteuning nodig hebben. Het professionele team van KanDoen bestaat uit coaches met een achtergrond in de zorg of ervaring als jobcoach. De coaches zorgen voor begeleiding en bemiddeling bij geschikte werkzaamheden. Ze zijn actief en zichtbaar in de wijk en daarbij staat de samenwerking met de buurt steeds centraal. De begeleiding op de werkvloer wordt geboden door vrijwilligers, die zelf ook de handen uit de mouwen steken.

Eco-Units
De sociale onderneming Eco-Units gebruikt flexibele units om nieuwe, sociale en groene faciliteiten in de (versteende) buitenruimte te creëren. De units worden gemaakt van gerecyclede zeecontainers en beschikken standaard over een groen dak en bijenhotels om de biodiversiteit te ondersteunen. De bijenhotels worden in sociale werkplaatsen geproduceerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De Eco-Units ondersteunen de lokale flora en fauna, klimaatadaptatie en sociale cohesie op bedrijventerreinen en in woonwijken. Het productassortiment bestaat uit groene fietsenstallingen (met zonnepanelen en oplaadpunten), kleine werkunits, sport en spel opberg units en schuiloverkappingen voor bijvoorbeeld natuurgebieden of langs sportvelden. De Eco-Units bieden een betere, gezondere en socialere leefomgeving voor mens en natuur.

Einde persbericht